Qualifications

Overview

Round 1

Results

Match Number Date Teams Sets Set 1 Set 2 Set 3 Total Points Duration
1 23/02/2016
Kunert/DresslerAUTvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
2 23/02/2016
Hernandez/LeonVENvs.Tobar/SalinasCHI
2 - 1
19 - 21
21 - 19
15 - 11
55 - 51
00:53
3 23/02/2016
Bianchi/AzaadARGvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
4 23/02/2016
Bye vs.Liamin/BarsukRUS
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
5 23/02/2016
Dyachenko/SidorenkoKAZvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
6 23/02/2016
George/ThiagoBRAvs.Allison/ViniciusBRA
2 - 1
19 - 21
21 - 17
15 - 12
55 - 50
00:54
7 23/02/2016
Olson/CasebeerUSAvs.Peter/GolindanoVEN
1 - 2
19 - 21
21 - 19
10 - 15
50 - 55
00:59
8 23/02/2016
Bye vs.Kildegaard/AbellDEN
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
9 23/02/2016
Mehamed/CapogrossoARGvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
10 23/02/2016
Bruno/HevaldoBRAvs.Kuleshov/YakovlevKAZ
2 - 0
21 - 17
21 - 12
       
42 - 29
00:30
11 23/02/2016
Mermer/UrluTURvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
12 23/02/2016
Bye vs.Ricardo/HarleyBRA
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
13 23/02/2016
Faiga/HilmanISRvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
14 23/02/2016
Bye vs.Guto/SaymonBRA
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
15 23/02/2016
Ermacora/PristauzAUTvs.Moen/OpsahlNOR
2 - 0
21 - 13
21 - 19
       
42 - 32
00:35
16 23/02/2016
Bye vs.Beeler/StrasserSUI
0 - 0
                       
0 - 0
00:00

Round 2

Results

Match Number Date Teams Sets Set 1 Set 2 Set 3 Total Points Duration
17 23/02/2016
Kunert/DresslerAUTvs.Hernandez/LeonVEN
2 - 0
21 - 16
22 - 20
       
43 - 36
00:45
18 23/02/2016
Bianchi/AzaadARGvs.Liamin/BarsukRUS
0 - 2
0 - 21
0 - 21
       
0 - 42
00:00
19 23/02/2016
Dyachenko/SidorenkoKAZvs.George/ThiagoBRA
0 - 2
17 - 21
16 - 21
       
33 - 42
00:39
20 23/02/2016
Peter/GolindanoVENvs.Kildegaard/AbellDEN
2 - 0
21 - 16
22 - 20
       
43 - 36
00:36
21 23/02/2016
Mehamed/CapogrossoARGvs.Bruno/HevaldoBRA
1 - 2
12 - 21
21 - 18
10 - 15
43 - 54
00:45
22 23/02/2016
Mermer/UrluTURvs.Ricardo/HarleyBRA
1 - 2
13 - 21
21 - 18
16 - 18
50 - 57
00:52
23 23/02/2016
Faiga/HilmanISRvs.Guto/SaymonBRA
0 - 2
16 - 21
18 - 21
       
34 - 42
00:36
24 23/02/2016
Ermacora/PristauzAUTvs.Beeler/StrasserSUI
2 - 1
12 - 21
21 - 19
15 - 10
48 - 50
00:46