Qualifications

Overview

Round 1

Results

Match Number Date Teams Sets Set 1 Set 2 Set 3 Total Points Duration
1 14/06/2016
Duda/Elize MaiaBRAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
2 14/06/2016
Tresnakova/Dostalova, A.CZEvs.Trybula/GorzkaPOL
2 - 0
21 - 16
21 - 16
       
42 - 32
00:31
3 14/06/2016
Dumbauskaite/PaulikieneLTUvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
4 14/06/2016
Bye vs.Matic/MilosevicSRB
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
5 14/06/2016
Pollock/LedouxUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
6 14/06/2016
Bye vs.Lunde/UlvesethNOR
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
7 14/06/2016
Lobato/SoriaESPvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
8 14/06/2016
Bye vs.Mersmann/SchneiderGER
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
9 14/06/2016
Bieneck/GroßnerGERvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
10 14/06/2016
Woloszyn/ZdonPOLvs.Makhno, In./Makhno, Ir.UKR
0 - 2
11 - 21
7 - 21
       
18 - 42
00:23
11 14/06/2016
Dowdy/StockmanUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
12 14/06/2016
Bye vs.Ribera/AmarantaESP
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
13 14/06/2016
Eiholzer/GersonSUIvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
14 14/06/2016
Bye vs.Kolocova/KvapilovaCZE
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
15 14/06/2016
Pierangeli/SittigRSAvs.Adamek/GruszczynskaPOL
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
16 14/06/2016
Bye vs.Maria Antonelli/LiliBRA
0 - 0
                       
0 - 0
00:00

Round 2

Results

Match Number Date Teams Sets Set 1 Set 2 Set 3 Total Points Duration
17 14/06/2016
Duda/Elize MaiaBRAvs.Tresnakova/Dostalova, A.CZE
2 - 0
21 - 12
21 - 16
       
42 - 28
00:26
18 14/06/2016
Dumbauskaite/PaulikieneLTUvs.Matic/MilosevicSRB
0 - 2
18 - 21
14 - 21
       
32 - 42
00:29
19 14/06/2016
Pollock/LedouxUSAvs.Lunde/UlvesethNOR
2 - 0
21 - 16
21 - 14
       
42 - 30
00:27
20 14/06/2016
Lobato/SoriaESPvs.Mersmann/SchneiderGER
0 - 2
14 - 21
16 - 21
       
30 - 42
00:28
21 14/06/2016
Bieneck/GroßnerGERvs.Makhno, In./Makhno, Ir.UKR
2 - 0
21 - 18
21 - 13
       
42 - 31
00:27
22 14/06/2016
Dowdy/StockmanUSAvs.Ribera/AmarantaESP
0 - 2
18 - 21
13 - 21
       
31 - 42
00:31
23 14/06/2016
Eiholzer/GersonSUIvs.Kolocova/KvapilovaCZE
1 - 2
17 - 21
26 - 24
12 - 15
55 - 60
00:45
24 14/06/2016
Adamek/GruszczynskaPOLvs.Maria Antonelli/LiliBRA
0 - 2
9 - 21
6 - 21
       
15 - 42
00:23